Euzko Etxearen Zuzendaritza Batzordea bederatzi kidek osatzen dute, denak ere Batzar Nagusian aukeratuak, euren karguek bi urteko iraupena dute eta urtero 4-5 kide (erdiak) berritzen dira.

Betebehar eta eginkizun nagusiak: Erakundea kudeatzea eta Estatutuetan ezarritako helburu sozialak betearazten direla zaintzea. Euzko Etxearen zeregin nagusia arlo sozial eta kulturalekoa denez gero, Txilen bizi diren euskaldunen zein euren ondorengoen arteko elkartasuna eta senidetasuna bermatzea du xede nagusi.

Euskal Herriarekiko maitasuna bizirautea, ohiturak eta usadioak zaintzea eta atzerriko Euskal Elkarteekin eta Txilekoekin berberekin ere elkartasun loturak sortzea.

Gaur egungo Zuzendaritzako kideak:
Lehendakaria:
 José María Narvarte A.
Zuzendariak:
 Francisco Otondo Zugarramurdi.
 Andoni Torrontegui B.
 
 Juan Mendiburu A.
 
 Ignacio Bastarrica M.
 
 Iñaki Esnal I.
 
 Juan Carlos Lago
 
 Jorge Oyarzun K.
 
 Pedro Oyanguren C.
La Junta Directiva de Euzko Etxea está compuesta de nueve miembros, elegidos en una Asamblea General, sus cargos duran dos años. Cada año se renueva la mitad de sus miembros (4 y 5).

Sus principales atribuciones y deberes son: Administrar la Institución y velar por el cumplimiento exacto de los fines sociales y de los establecidos en sus Estatutos.

Euzko Etxea, cuya misión es eminentemente social y cultural, tiene por objeto el crear y mantener el espíritu de unión y fraternidad entre los vascos residentes en Chile y sus descendientes. Mantener vivo el amor por Euskal Herria, a sus costumbres y tradiciones, crear vínculos de solidaridad con las demás Instituciones Vascas del extranjero y del país.

El actual Directorio está compuesto por:
Presidente:
 José María Narvarte A.
Directores:
 Francisco Otondo Zugarramurdi.
 Andoni Torrontegui B.
 
 Juan Mendiburu A.
 
 Ignacio Bastarrica M.
 
 Iñaki Esnal I.
 
 Juan Carlos Lago
 
 Jorge Oyarzun K.
 
 Pedro Oyanguren C.